Top 3
Vòng tay Kpop and Vé hát năm 2015: Top 8 VUG Vùng Bắc
2016: Top 10 Let s dance
Rnner lên VUG Bắc
2017: Max Khiêu vũ lần thứ 3