Hiphop Mùa thu năm 2016,

top 8 trận VUG 2015,

top 8 trận VUG 2014,

Phong cách nhảy thứ ba của Gangnam Style 2013.