Họ và tên: Tram Nguyen
Tên đội: ABC
Tên trường: HONG BANG
Số thành viên: 10
Địa chỉ Email: pgchannels@gmail.com
Số điện thoại: 0908431999
Tiêu đề: HIPFEST HCM 2016 – TOP 16- BIGSOUTH -SAIGON STREET
Thể loại: School Dance
Giới thiệu về CLip:
Youtube CLip : https://www.youtube.com/watch?v=KhOYnZd31wM