fbpx

SHOWCASE

SHOWCASE

THÔNG TIN GIẢI THI ĐẤU

SHOWCASE (50 trường)

<*> THỂ LOẠI BIỂU DIỄN (dành cho học đường)
• Nhảy biểu diễn nhóm (tối thiểu 8 - 20 người/nhóm)
(tất cả học sinh - sinh viên từ PTHH đến Đại Học đam mê nhảy múa, ko phân biệt thể loại, ko phân biệt chuyên hoặc không chuyên)

• Thời hạng nhận đăng ký từ 20/09/2019 – 10/11/2019 (đăng ký online trực tiếp hoặc đăng ký với trường)
• Công bố danh sách trường và nhóm đại diện 15/11/2019, tại Website https://hipfestvn.com/ ,và fanpage https://www.facebook.com/hipfest/

A. Thể Thức Thi:
Ø Vòng 1: Tại Sân khấu hội trường lớn (loại trực tiếp)
• Nhạc và nội dung tự chọn (tất cả các thể loại nhảy) bài dự thi giới hạn không dài quá 3 phút. Gửi nhạc dự thi về BTC trước 1 tuần diễn ra sự kiện

• Lưu ý : Các nhóm dự thi Coppy bài nhạc vào USB dự phòng mang theo, và tự chuẩn bị đạo cụ trang phục, hoá trang cho phần dự thi của mình phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mỗi Nhóm cần cử 1 đại diện khi đến phần trình diễn của mình thì cung cấp nhạc cho bộ phận âm thanh
• Chọn 6 nhóm nhảy xuất sắc nhất trong (50 trường) tiếp tục vào vòng chung kết tranh CUP lúc 20:00 tại sân khấu chính
Ø Vòng 2: Chung kết tranh CUP

• Nhạc tự chọn, nội dung theo chủ đề BTC yêu cầu " update sau.." (tất cả các thể loại nhảy) bài dự thi không dài quá 4 phút. Mỗi Nhóm cần cử 1 đại diện khi đến phần trình diễn của mình thì cung cấp nhạc cho bộ phận âm thanh

B. Cách Chấm điểm theo các yếu tố sau:
+ Sự sáng tạo (Điểm khác biệt của nhóm với các nhóm khác)
+ Kỹ thuật (Độ khó, cách xử lí âm nhạc)
+ Vũ đạo (Đồng đều, xử lí đội hình)
+ Phong cách (Cách thể hiện mình trước đối thủ và khán giả)

C. Tiêu chí Tính điểm
+ Sáng tạo: 25 điểm
+ Kỹ thuật: 25 điểm
+ Vũ đạo: 30 điểm
+ Phong cách: 10 điểm
+ Trang phục: 10 điểm

QUI ĐỊNH CHUNG

QUI ĐỊNH
1. BTC không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc giải quyết bất kỳ xung đột hoặc kiến nghị nào liên quan đến hình ảnh / bản quyền âm nhạc của người tham gia.
2. BTC không chịu trách nhiệm về rủi ro khi thực hiện trong cuộc thi của các dancer và các nhóm nhảy.
3. Dancer/BBOY tham dự tự nhận thức được mức độ nguy hiểm về bài dự thi của mình.
4. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị đội ngũ y tế để hỗ trợ chương trình
5. Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh của người tham gia trong suốt cuộc thi vì mục đích quảng bá mà không mất bất kỳ khoản phí nào.
6. Trong trường hợp xung đột, quyết định cuối cùng được thực hiện bởi ban tổ chức.
6. Các nhà tổ chức có quyền sửa đổi các điều khoản nếu cần thiết mà không cần thông báo
trước

Dự thi Click vào nút đăng ký

Clara Rice

Creative Director

Ryan Mason

Developer

Nita Cruz

Brand Strategist

Micheal Brown

Creative Coordinator

Ray Mccoy

UX Designer

TƯƠNG TÁC WEB SITE

Số lượng truy cập trang tương tác đến các bài viết và video

Tương tác Showcase Học Đường 0 %

Tương tác Showcase Street Dance 0 %

Tương Tác BBoying 0 %

Tương Tác All Style 0 %

Tổng Quan 0 %

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ