Hipfest Bboy/dancer Quốc tế hào hứng với giải đấu Chung Kết tại của Việt Nam