TỒNG QUAN "HIPFEST"
THÔNG TIN GIẢI THI ĐẤU
HIPFEST 2019
WORLD FINAL 16 COUNTRIES
Hipfest là một sự kiện lớn được tổ chức định kỳ hàng năm với qui mô quốc tế nhằm giao lưu văn hóa với các nước tạo sân chơi và cơ hội gặp gỡ với cộng đồng các nhóm nhảy đến từ các nơi trên thế giới.
Chương trình được tổ chức đảm bảo đúng các quy định, nguyên tắc, chủ trương của Nhà nước về công tác đối ngoại và ngoại giao đảm bảo an ninh, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức các hoạt động mang tầm khu vực và quốc tế.

----------------------------------****************-------------------------------------

BREAKING BATTLES

■ A. 🎯
DAY 1: All Countries Can Register

1. BREAKING 4 vs 4: (13:00 - 21:20)
● Prelimz: Bboy - bgirl (Vietnam and other countries, regardless of nationality)
● Top 8 best teams will enter Hipfest international (day 2)

✴ Attention : From Top 16, each team need to has once routine

2. Team battle 4 on 4 (enter Top 32 )

● Khaos Crew (Malaysia)
● Killa Beat crew (Indonesia)
● Eh- Oh - La (Laos)
● SNT Crew (France)
● Predator Crew (Russia)
● Naree Spad (Indo x Malay)
● Next Generation (Japan)
● Philippines Team
● Full Thorttle (Singapore)
● Korea (tbc)
● Brkn' Nest Crew (UK)

■ B. 🎯 Day 2:
1. Prelimz (Regardless of nationality)
● BREAKING 1 VS 1:
- 13:00 - 15:00: Prelimz
- 15:00 - 16:00: Top 32 > Top16 bboys-bgirls passed the prelimz round

2.🌐 WORLD WIDE: (16:00 -21:20)
● BREAKING 1 VS 1 (Top 16 passed the prelimz + Top 16 bboys-bgirls who are Hipfest qualification winner from other countries)

📢📢📢 SHOWCASE CREW:
19:30 -20:00: Best 9 team of 24 school of University

● BREAKING 4 vs 4: (20:00 -20:40)
● Top 8 from day 1 - until Final
● BREAKING 1 vs 1: (20:40 -21:20)
● Top 8 - until Final
✴ Attention: From Top 8 every round , each team unlimited routine

■ C. 💰 AWARD💰
a). BREAKING 1 vs 1 🥇🥈
Winner = ($1.500)
2nd = ($500)

b). BREAKING 4 VS 4 🥇🥈
Winner = ($5.000)
2nd = ($500)

■ D. BREAKING 《JUDGE; DJ; MC 》
Judge 1: POE ONE ( Style Element/MZK/RSF) (USA/Australia) 🇺🇸
Judge 2: KAKU (Mortal Combat Crew/Japan) 🇯🇵
Judge 3: Roxrite (Squadron/RBCONE) 🇺🇸
DJ 1: VIENTIANE (France) 🇨🇵
DJ 2: JOHN (China) 🇨🇳
MC 1 and Guest battle: Spaghetti (from Norway)
MC 2: Yohanly (from france)
MC 3: Big Foot (Vieitnam)

TO UNSURE FOR THE TIMELINE WHICH DOES NOT LAST AFTER 9PM (21.00PM), WE WILL LIMIT THE REGISTER

✒ ✒✒REGISTER IN THE FOLLOWING INFORMATION
BBoy/ Bgirl/ Crew Name: ..................
Battle Category (1vs1 or 4vs4): .......................
Tel: ...................
Email: ...........................

💰 <<< Lệ phí tham gia >>> 💰
☆☆☆ Đăng ký online trước sự kiện
+ Thể loai breaking 1 vs 1 = 150k/người
+ Thể loại breaking 4 vs 4 = 600k/đội
✅ sau ngày 4/12/2019 BTC sẽ khóa CM đăng ký online, các đội ko có tên trong danh sách sẽ đăng ký tại sự kiện và đóng phí theo qui định tại cửa.

✅ Đăng ký tại sự kiện ngày 7/12/2019
- Thể loại Breaking 1 vs 1 : 250k/người
- Thể loại Breaking 4 vs 4: 1000k/team

🌏 COUNTRIES ORGANIZED QUALIFIER HIPFEST
1. Thai land 25th may
2. China 15-16 june
3. Philippine October
4. Singapore 6 -7 july
5. Malaysia 13th july
6. Myanma 23-24 August
7. France 24th August
8. Taiwan 17 Sep
9. Canada 27-28 Sept
10. Làos 29 Sep
11. Indonesia 28-29 sept
12. Spain 26 - 27 October
13. Nepal 9th sept
14. Norway invite
15. Japan 17 Sep
16. Korea invite
17. UK. London invite
18. Isarel invite

<<< WOKSHOP >>>
- On 6th December
- The first class : 16:00 - 18:00 (Poe One)
- Second class: 18:30 - 20:15 (Roxrite)
- Register befor 31th november " Fee 2 class = 25usd or 500.000vnđ "
- Register at door " Free 2 class = 35usd or 700.000vnđ

Connect us for supported and Sponsor
HOTLINE: +8491.113.6336
Email: hipfestvn@gmail.com
Website: https://hipfestvn.com/

QUI ĐỊNH CHUNG

QUI ĐỊNH
1. BTC không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc giải quyết bất kỳ xung đột hoặc kiến nghị nào liên quan đến hình ảnh / bản quyền âm nhạc của người tham gia.
2. BTC không chịu trách nhiệm về rủi ro khi thực hiện trong cuộc thi của các dancer và các nhóm nhảy.
3. Dancer/BBOY tham dự tự nhận thức được mức độ nguy hiểm về bài dự thi của mình.
4. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị đội ngũ y tế để hỗ trợ chương trình
5. Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh của người tham gia trong suốt cuộc thi vì mục đích quảng bá mà không mất bất kỳ khoản phí nào.
6. Trong trường hợp xung đột, quyết định cuối cùng được thực hiện bởi ban tổ chức.
6. Các nhà tổ chức có quyền sửa đổi các điều khoản nếu cần thiết mà không cần thông báo
trước
7. Nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích trong khuôn viên sự kiện

DỰ THI CLICK VÀO NÚT ĐĂNG KÝ