Register

Now
Dự Thi
LƯU Ý THÔNG TIN DỰ THI

Đăng ký dự thi

Bước 1:

a) HIPFEST ” SHOWCASE CREW” Click mẫu đăng ký

b) HIPFEST: ” BREAKING BATTLE” Click mẫu đăng ký 

B2. điền đầy đủ thông tin theo form mẫu (tiếng việt hoặc tiếng anh)
B3. Bấm gửi 

Mọi Thắc Mắc Vui Lòng Liên Hệ
Hotline: 0911.136.336 hổ Trợ Thông Tin Chương trình
Address : 10A, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Q1
E-Mail : Hipfestvn@gmail.Com
Phone : Ban Tài Trợ – 0908.431.959
Phone : HUFO – 0913.905.635