HIPFEST 2020 trở lại – cơ hội cho tài năng trẻ yêu thích nhảy múa

Hipfest được tổ chức từ năm 2014 đến nay, là một trong những chương trình thi đấu Hip-hop lớn nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Được tổ chức định kỳ vào tháng 12 hàng năm nhằm giao lưu văn hóa với các nước tạo sân chơi và cơ hội gặp gỡ cho cộng đồng thanh niên, sinh viên và nhóm nhảy đến từ khắp mọi nơi.

Chương trình Hipfest 2020 bao gồm các nội dung như showcase dành cho học đường gồm tối thiểu 8 đến 20 người/nhóm áp dụng cho các thể loại nhảy không phân biệt chuyên môn, nội dung thi đấu Breaking Battle, All Style Battle, Rap Battle-Showcase, Parkour. Ban Giám khảo chương trình gồm đạo diễn, nhóm nhảy nổi tiếng như: đạo diễn Việt Max, Linh 3T, Hiếu Technicz, Khánh Jay, Sol 7…

 1. SHOWCASE
  Dành cho học đường: tối thiểu 8 – 20 người/nhóm, tất cả học sinh, sinh viên từ PTTH đến Đại học đam mê và yêu thích nhảy múa, áp dụng cho tất cả các thể loại nhảy không phân biệt chuyên môn.
  + Vòng Loại trực tiếp: 9:00 đến 13:00, ngày 27/12/2020
  + Vòng Tranh CUP: 19:00 đến 20:00, ngày 27/12/2020
 2. BREAKING BATTLE 1 VS 1: Ngày 26/12/2020 từ 13:00 đến 21:00
  BREAKING BATTLE 4 vs 4: Ngày 27/12/2019 từ 13:00 đến 21:30
 3. ALL STYLE BATTLE 2 VS 2: Ngày 26/12/2020 từ 13:00 đến 21:00
 4. RAP BATTLE – SHOWCASE: Ngày 27 /12/2020 từ 9:00 đến 20:00
 5. PARKOUR: Ngày 26 -27 /12/2020 từ 8:00 đến 18:00

Diễm My – Theo Khoevadep