REGISTER

NOW

Hổ trợ qảng bá

Mọi nhu cầu quảng bá video clip của bạn trên trang chúng tôi. vui lòng điền đầy đủ thông tin cột kế bên, bộ phận phụ trách sẽ duyệt bài dự thi sau đó upload lên webstie www.hipfestvn.com trong vòng 24 giờ.

Address :10A, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Q1
E-mail : hipfesttv@gmail.com
ĐT Hổ trợ : 08.9845.2394

Thể loại:

Clip URL: