DJ - RAP - BEATBOX

Dj - Rap - Beatbox
Người DJ thường được gọi là “phù thủy âm thanh, linh hồn của các cuộc vui, thiên thần âm nhạc,…” nên vị trí và nhiệm vụ của mỗi DJ rất quan trọng. Người DJ ngoài việc phải có đầy đủ các kỹ năng điêu luyện trong hòa phối âm thanh thì điều họ cần nhất là hiểu được khán giả, biết được sở thích của khán giả, thấu hiểu gu âm nhạc của khán giả trong từng thời điểm,… sao cho khán giả của họ thấy hài lòng, cuốn hút và có ấn tượng với người DJ

Để có được lòng khán giả, khẳng định tên tuổi và có chỗ đứng trong lĩnh vực chơi nhạc DJ thì, người DJ cẫn phải có đủ các yếu tố như ; kỹ năng chơi nhạc, kỹ năng sáng tác ra những bài nhạc, kỹ thuật biểu diễn, và cách giao tiếp với khán giả của họ. Đó là những điều quan trọng nhất trong công việc của người DJ